Условия

Регистрация на потребител и защита на личните данни

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в онлайн магазина.
Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Зелени Балкани да бъде закрит техният потребителски профил.

Зелени Балкани има право да изпраща рекламни съобщения, под формата на електронен бюлетин (newsletter), на посочения
от регистрираните потребители e-mail адрес. Всеки регистриран потребител има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения.

  • В случай на неспазаване на условията за ползване на онлайн магазина на Зелени Балкани и нарушаване на етиката, администраторите на страницата имат правото да ограничат достъпа на нарушителите до онлайн магазина.
  • Зелени Балкани запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като се ангажира своевременно да публикува изменените условия на настоящата страница.