Актуално

Серията „биоразнообразие“ на керамика Еребус – на електроннното ни магазинче

12.02.2013

Серията ни биоразнообразие цели да представи по красив и позитивен начин природата, животните и редките видове. Тя е един чудесен повод да украсим с тях дома си и по този начин да внесем природата в него.

Повече за животните от серията и какви послания носят изделията:


ПЕПЕРУДИТЕ

Пеперудите не са създадени само за да радват очите ни ;) Те са важни сами по себе си, а също и за много други видове и заемат важно място в екосистемите. Така например, пеперудите са ключови за опрашването на цветовете, без което не бихме могли да съществуваме и ние – хората.
9% от пеперудите в Европа са застрашени от изчезване, а близо 1/3 от тях са в тенденция на намаляване на числеността им. Основните заплахи за пеперудите са загуба на местообитания, причинена главно от промените в земеделски практики, климата, горските пожари и други човешки дейности.

България е на едно от водещите места в Европа с над 215 вида дневни пеперуди. Много хора от цяла Европа идват в България на специален „пеперуден туризъм“, за да видят или снимат редки видове пеперуди.

Зелени Балкани работи за опазване на дивата природа и природните местообитания и по този начин допринася и за опазването на пеперудите в България. Ако подкрепяте дейността ни, може да закупите от стоките в магазина, приходите от които ще бъзат ползвани за природозащитната ни дейност.

ЗМИИТЕ

Змиите са едни от най-забележителните създания на нашата планета. Те са грациозни и изкусни ловци, дебнещи своята плячка от засада. Змиите са отлично приспособени да оцелеят почти навсякъде - от влажната тропическа гора и горещата пустиня, до студените области на Северна Америка и Скандинавия. Тяхната характерна форма на тялото, плавни движения и студен поглед пораждат противоречиви чувства у хората и са станали основа на много легенди. В същото време, много видове са почти изчезнали, защото са безмилостни убивани, смачквани или стъпквани при всяка възможност – само заради незнанието и предразсъдъците на хората. Но днес ние знаем много повече от нашите баби и дядовци, нали? ;))

Едно е сигурно за змиите – те са полезни животни, които поддържат равновесието в нашата природа, като контролират броя на гризачите. В България се срещат 19 вида змии, като най-известните от тях – отровните пепелянка и усойница - далеч не са толкова опасни, колкото тропическите си роднини. Въпреки това, при среща с тях, избягвайте да ги пипате и помнете – те също не искат да имат неприятности и биха предпочели да избягат, отколкото да ви нападнат.

Ако срещнете змия на пътя си – отстъпете или я заобиколете. Не прегазвайте змиите, които се припичат на асфалта и научете и други хора, че тези животни са полезни и редки.

Зелени Балкани работи за опазване на дивата природа и природните местообитания и по този начин допринася и за опазването на влечугите в България. Ако подкрепяте дейността ни, може да закупите от стоките в магазина, приходите от които ще бъзат ползвани за природозащитната ни дейност.

КРОКОДИЛИТЕ и СЛОНОВЕТЕ

Знаете ли, че крокодилите са заплашени от изчезване в дивата природа, заради незаконния им улов и търговята с крокодилка кожа? Слоновете пък, са жертва на почитателите на скъпата слонова кост... Много видове, които познаваме още от детските книжки, са на ръба на оцеляването си в дивата природа /крокодили, слонове, носорози, тигри, панди/, само заради човешката дейност или незаконната търговия с части от тях /кожа, бивни, рогове и други/.

Зелени Балкани работи за прилагането на CITES – Конвенцията по международна търговия с редки видове от дивата флора и фауна. По този начин ние допринасяме и за опазването на екзотични видове в други страни. Ако подкрепяте дейността ни, може да закупите от стоките в магазина, приходите от които ще бъдат ползвани за природозащитната ни дейност.

СОВИТЕ

Совите са красиви, тайнствени и магични птици. Те са изключително полезни, защото унищожават огромни количества гризачи и насекоми… Със своя безшумен полет, способност да се виждат дори в полумрак и при малко светлина, с огромните си красиви очи и способността да завъртат главата си на 270 градуса, тези животни са едни от най-странните, но и красиви птици в България. За съжаление, много от тях са редки видове. Всички сови са защитени и от закона. Въпреки това, те често стават жертва на бракониери, на незнанието или предрасъдъците на хората.

Закупувайки една от тези сови, вие подпомагате дейността на Зелени Балкани, част от която е и единствения в страната Спасителен център за диви животни. Ежегодно Спасителният център помага на десетки сови, отстреляни от бракониери или бебета – сови, паднали от гнезда.

Ако и вие сте „фенове“ на совите като нас и желаете да им помогнете, може да закупите от малките пластики - сови. Средствата от покупката ще се ползват за природозащитната ни дейност...

КОСТЕНУРКИТЕ

За да се спасят от неприятелите си, някои животни имат остри зъби и нокти, други бягат бързо, а трети разчитат на помощта на стадото си. Има едно животно обаче, което е развило уникална техника на защита - непревземаема крепост, и то построена не къде да е, а на собствения му гръб. Това е костенурката, която подобно на средновековен рицар, крачи гордо, носейки своя щит. Този метод се оказва толкова ефективен, че й е позволил да оцелее от времето на динозаврите, до наши дни. Сигурна в своята броня, тя не бърза заникъде и се е превърнала в символ за дълголетие. Видът на сухоземните костенурки няма как да бъде сбъркан – тези тромави и миролюбиви влечуги се отличават със своята здрава коруба и симпатична физиономия. Тяхната защита обаче не им е помогнала срещу най-опасния хищник – човека. Многобройни в миналото, днес те са застрашени от изчезване заради използването им за храна, украшения или домашни любимци.

България е едно от последните места в Европа, в които все още се срещат сухоземни костенурки - Шипобедрена и Шипоопашата костенурка. Те са защитени от закона и убиването им, както и държането в плен е престъпление. С общи усилия можем да спомогнем за тяхното опазване.

КРАВИТЕ И ОВЦЕТЕ ;)

А каква е връзката на кравите и овцете с дивата природа? Малко хора знаят колко важно е пасищното животновъдство. То не само ни осигурява здравословна храна, от животни, които не са хранени с фуражи, заместители и хранителни добавки и не са живели затворени в боксове от ражданенто си. Благодарение на пасищното животновъдство се поддържат пасищата и ливадите. Те са изключително важни за много редки видове. Така например, ако няма изпасване на пасищата, те стават непригодни за лалугерите, които са застрашен вид. Ако пък ги няма лалугерите, няма храна за световнозастрашения царски орел, както и за много други видове... Ако няма стада, няма и умрели сред природата домашни животни и няма храна за лешоядите...

Всичко в природата е свързано и всичко има значение ;)

Зелени Балкани работи за възраждането на пасищното животновъдство, за опазването на лалугера, лешоядите, царския орел и редица редки видове. Ако подкрепяте дейността ни, може да закупите от стоките в магазина, приходите от които ще бъзат ползвани за природозащитната ни дейност.

Електронното магазинче на Зелени Балкани, е разработено с подкрепата на Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Фондация "България за Америка", с цел набирането на средства за природозащитната дейност на Зелени Балкани.